YOMEDIA
NONE

Bài tập 47.12 trang 97 SBT Vật lý 9

Bài tập 47.12 trang 97 SBT Vật lý 9

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Hai bộ phận quan trọng của máy ảnh là

b. Vật kính là một

c. Ảnh của vật qua vật kính là

d. Ảnh của vật mà ta thấy được ở trên màn ảnh, sau lưng các máy ảnh kỹ thuật số lạ

1. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

2. cùng chiều với vật. Đó chắc chắn không phải là ảnh cho trực tiếp bởi vật kính.

3. vật kính và buồng tối.

4. thấu kính hội tụ có tiêu cự tương đối ngắn.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Cách ghép để được câu có nội dung đúng là: a - 3; b - 4; c - 1; d - 2.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47.12 trang 97 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON