YOMEDIA
NONE

Bài tập C4 trang 127 SGK Vật lý 9

Giải bài C4 tr 127 sách GK Lý lớp 9

Dựa vào hình vẽ ở bài 4, hãy tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật để khằng định những nhận xét trong bài 2.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Tỉ số giữa chiều cao của ảnh và chiều cao của vật là:

 =  =  = .

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C4 trang 127 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON