YOMEDIA
UREKA

Bài tập 47.3 trang 95 SBT Vật lý 9

Bài tập 47.3 trang 95 SBT Vật lý 9

Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật cao 80 cm, đặt cách máy 2 m. Sau khi tráng phim thì thấy ảnh cao 2 cm. Hãy tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Khoảng cách từ phim đến vật kính là:

\(d' = d.\frac{{A'B'}}{{AB}} = 200.\frac{2}{{80}} = 5cm\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47.3 trang 95 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON