YOMEDIA
UREKA

Bài tập 9.4 trang 24 SBT Vật lý 9

Bài tập 9.4 trang 24 SBT Vật lý 9

Một sợi dây đồng dài 100m có tiết diện là 2mm2. Tính điện trở của sợi dây đồng này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Điện trở suất của dây: ρ=1,7.10−8Ω.m

- Chiều dài dây: l=100m

- Tiết diện dây: S=2mm2=2.10−6m2

⇒ Điện trở của sợi dây là:

\(R = \frac{{\rho .l}}{S} = \frac{{{{1,7.10}^{ - 8}}.100}}{{{{2.10}^{ - 6}}}} = 0,85{\rm{\Omega }}\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.4 trang 24 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF