YOMEDIA
UREKA

Bài tập 9.11 trang 26 SBT Vật lý 9

Bài tập 9.11 trang 26 SBT Vật lý 9

Người ta dùng dây Nicrom có điện trở suất là 1,1.10-6Ωm để làm dây nung cho một bếp điện. Điện trở của dây nung này ở nhiệt độ bình thường là 4,5Ω và có chiều dài tổng cộng là 0,8m. Hỏi dây nung này phải có đường kính tiết diện là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Tiết diện của dây nicrom:

\(S = \frac{{\rho .l}}{R} = \frac{{{{1,1.10}^{ - 6}}.0,8}}{{4,5}} = {0,2.10^{ - 6}}({m^2})\)

- Đường kính của dây nung là:

\(\begin{array}{l} S = \frac{{\pi .{d^2}}}{4} \Rightarrow d = \sqrt {\frac{{4.S}}{\pi }} \\ = \sqrt {\frac{{{{4.0,2.10}^{ - 6}}}}{{3,14}}} = {5.10^{ - 4}}m \Rightarrow d = 0,5mm \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.11 trang 26 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF