YOMEDIA
UREKA

Bài tập 9.12 trang 26 SBT Vật lý 9

Bài tập 9.12 trang 26 SBT Vật lý 9

Ở các nhà cao tầng người ta thường lắp cột thu lôi để chống sét. Dây nối đầu cột thu lôi xuống đất là dây sắt, có điện trở suất là 12,0.10-8Ωm. Tính điện trở của một dây dẫn bằng sắt này nếu nó dài 40m và có đường kính tiết diện là 8mm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Tiết diện của dây sắt :

\(\begin{array}{l} S = \frac{{\pi .{d^2}}}{4}\\ = \frac{{{{3,14.8}^2}}}{4} = 50,24m{m^2} = {50,24.10^{ - 6}}{m^2} \end{array}\)

- Điện trở của dây sắt:

\(R = \frac{{\rho .l}}{S} = \frac{{{{12.10}^{ - 8}}.40}}{{{{50,24.10}^{ - 6}}}} = 0,0955{\rm{\Omega }}\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.12 trang 26 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF