YOMEDIA
NONE

Bài tập 9.5 trang 24 SBT Vật lý 9

Bài tập 9.5 trang 24 SBT Vật lý 9

Một cuộn dây dẫn bằng đồng với khối lượng của dây dẫn là 0,5kg và dây dẫn có tiết diện 1mm2.

a. Tính chiều dài dây dẫn, biết khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3.

b. Tính điện trở của cuộn dây này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Chiều dài dây dẫn là: 

\(\begin{array}{l} l = \frac{V}{S} = \frac{{D.V}}{{D.S}} = \frac{m}{{D{\rm{S}}}}\\ = \frac{{0,5}}{{{{8900.1.10}^{ - 6}}}} \approx 56,18m \end{array}\)

b) Điện trở của dây là: 

\(R = \rho \frac{l}{S} = {1,7.10^{ - 8}}.\frac{{56,18}}{{{{1.10}^{ - 6}}}} \approx 1{\rm{\Omega }}\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.5 trang 24 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF