YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.7 trang 25 SBT Vật lý 9

Bài tập 9.7 trang 25 SBT Vật lý 9

Biết điện trở suất của nhôm là 2,8.10-8Ωm, của vônfram là 5,5.10-8Ωm, của sắt là 12,0.10-8Ωm. Sự so sánh nào dưới đây là đúng?

A. Sắt dẫn điện tốt hơn vonfram và vonfram dẫn điện tốt hơn nhôm.

B. Vonfram dẫn điện tốt hơn sắt và sắt dẫn điện tốt hơn nhôm.

C. Nhôm dẫn điện tốt hơn vonfram và vonfram dẫn điện tốt hơn sắt.

D. Nhôm dẫn điện tốt hơn sắt và sắt dẫn điện tốt hơn vonfram.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Vì điện trở suất của nhôm < vônfram < sắt  mà điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt nên nhôm dẫn điện tốt hơn vônfram và vônfram dẫn điện tốt hơn sắt.

- Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.7 trang 25 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF