YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.10 trang 26 SBT Vật lý 9

Bài tập 9.10 trang 26 SBT Vật lý 9

Một cuộn dây điện trở có trị số là 10Ω được quấn bằng dây Nikêlin có tiết diện là 0,1mm2 và có điện trở suất là 0,4.10-6Ωm.

a. Tính chiều dài của dây Nikêlin dùng để quấn cuộn dây điện trở này.

b. Mắc cuộn dây điện trở nói trên nối tiếp với một điện trở có trị số 5Ω và đặt hai đầu đoạn mạch nối tiếp này một hiệu điện thế là 3V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây điện trở.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Chiều dài của dây nikenlin:

\(l = \frac{{RS}}{\rho } = \frac{{10 \times {{0,1.10}^{ - 6}}}}{{{{0,4.10}^{ - 6}}}} = 2,5m\)

b) Điện trở tương đương và cường độ dòng điện trong mạch là:

\(\begin{array}{l} {R_{td}} = {R_1} + {R_2} = 10 + 5 = 15{\rm{\Omega }}\\ I = \frac{U}{{{R_{td}}}} = \frac{3}{{15}} = 0,2{\rm{A}}\\ \Rightarrow I = {I_1} = {I_2} = 0,2{\rm{A}} \end{array}\)

Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là: 

Ucd=IR1=0,2.10=2V

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.10 trang 26 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON