YOMEDIA

Nguyen Quynh Chau's Profile

Nguyen Quynh Chau

Nguyen Quynh Chau

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Nguyen Quynh Chau đã đặt câu hỏi: toán lớp 8 Cách đây 2 năm

  tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A và giá trị lớn nhất của  D

  A = x^2 - 4x + 1

  D = 5 - 8x - x^2

  Cho mình cảm ơn !

 • Nguyen Quynh Chau đã đặt câu hỏi: VÍ DỤ VẬT LÝ 8 Cách đây 2 năm

  Cho mình xin 1 vài ví dụ về chuyển đọng cơ học với

 • Nguyen Quynh Chau đã đặt câu hỏi: toán lớp 8 Cách đây 2 năm

  A= (3x - 5)(2x+11) - (2x + 3)(3x+7)

  chứng minh biểu thức không phụ thược vào biến x,y

Không có Điểm thưởng gần đây

 

1=>1