YOMEDIA

Trần Yến Nhi NhiKatty's Profile

Trần Yến Nhi NhiKatty

Trần Yến Nhi NhiKatty

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Trần Yến Nhi NhiKatty đã đặt câu hỏi: Mình cần gấp Cách đây 2 năm

    Nêu dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ học ? Nêu vd về cđ cơ học

Không có Điểm thưởng gần đây

 

1=>1