ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22.11 trang 52 SBT Vật lý 7

Bài tập 22.11 trang 52 SBT Vật lý 7

Dòng điện chạy qua đèn nào dưới đây làm phát sáng chất khí?

   A. Đèn LED (điôt phát quang)

   B. Đèn dây tóc đui cài

   C. Đèn dây tóc đui xoáy

   D. Đèn của bút thử điện 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án D

Dòng điện chạy qua đèn của bút thử điện làm phát sáng chất khí

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.11 trang 52 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1