ON
YOMEDIA
VIDEO

Đèn dây tóc nóng sáng chứng tỏ tác dụng nào của dòng điện ?

đèn dây tóc nóng sáng chứng tỏ tác dụng phát sáng của dòng điện dung hay sai

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (38)

 
 
 
 • (đèn dây tóc vừa nóng vừa sáng mak)

  Đèn dây tóc vừa nóng vừa sáng chứng tỏ tác dụng phát sáng và tác dụng nhiệt của dòng điện

    bởi trần phương anh 22/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đảo ngược hai đầu dây đèn, nhận xét xem khi đèn sáng thì dòng điện đi vÒ BẢN CỰC NÀO?

  Câu C7 sgk vaatjlis 7 nha lm giúp mk luôn câu c8, c9 cái.

  mk tik

    bởi Nguyễn Anh Hưng 23/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • C7: Đảo ngược hai đầu dây đèn, nhận xét xem khi đèn sáng thì dòng điện đi vào bản cực nào của đèn

  Đèn điôt phát quang sáng khi bản kim loại nhỏ hơn bên trong đèn được nối với cực dương của pin và bản kim loại to hơn được nối với cực âm.

  Kết luận: Đèn điôt phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định và khi đó đèn sáng

  C8: Dòng điện không gây ra tác dụng nhiệt trong các dụng cụ dưới đây khi chúng hoạt động bình thường ?

  A. Bóng điện bút thử điện.

  B. Đèn điôt phát quang.

  C. Quạt điện.

  D. Đồng hồ dùng pin.

  E. Không có trường hợp nào

  C9: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 22.5 nguồn điện là một chiếc pin với các cực (+) và (-) chưa biết. Hãy nêu cách làm khi sử dụng đèn điôt phát quang để xác định xem A hay B là cực (+) của pin này và chiều dòng điện chạy trong mạch

  2015-12-30_124120

  – Cách 1: Nối bản kim loại nhỏ của đèn LED với cực A của nguồn điện và đóng công tắc K. Nếu đèn LED sáng thì cực A là cực dương của nguồn điện và dòng điện có chiều như hình vẽ:

  Nếu đèn không sáng thì cực A là cực âm của nguồn điện và cực B là cực dương của nguồn điện

  – Cách 2: Nối bản kim loại nhỏ của đèn LED với cực B của nguồn điện và đóng công tắc K. Nếu đèn LED sáng thì cực B là cực dương của nguồn điện và dòng điện trong mạch có chiều như hình vẽ:

  Nếu đèn không sáng thì cực B là cực âm của nguồn điện và cực A là cực dương của nguồn điện

    bởi Nguyễn Huy 23/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cách lam khi sử dụng đèn diot phát quang để xác định cực của nguồn điện

    bởi Bánh Mì 24/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cách làm:

  Nối 1 cực của nguồn điện mới bản nhỏ và cực còn lại nối với bản to, nếu:

  + Đèn sáng thì cực nối với bản nhỏ là cực dương, cực còn lại là cực âm

  + Đèn ko sáng thì cực nối với bản nhỏ là cực âm và đương nhiên cực còn lại là cực dương

    bởi Đào Thị Mỹ Duyên 24/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dòng điện là gì ? nêu một số nguồn điện

    bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. Một số nguồn điện : ắc quy, pin, ổ điện

    bởi dang minh tuấn 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • dây tóc bóng đèn nóng sáng có nhiệt độ là 2500 độ c. Vì sao dây tóc bóng đèn thường được làm bằng vonfram?

  A.vì nhiệt độ nóng chảy của vonfram cao (3370 độ c)

  B.vì nhiệt độ nóng chảy của vonfram cao (3270 độ c)

  C. vì nhiệt độ nóng chảy của vonfram là thấp (327 độ c)

  D.vì nhiệt độ nóng chảy của vonfram là thấp (3270 độ c)

    bởi Nguyễn Quang Minh Tú 27/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án A

    bởi Nguyên Huỳnh 27/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đèn điôt phát quang sáng khi bản kim loại nhỏ hơn bên trong đèn được nối với cực nào của nguồn điện ?

  A.cực âm

  B.cực dương

  C.cực dương hay cực âm đều sáng

  D. cả hai cực của nguồn điện

    bởi Nguyễn Thị Thanh 30/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án C

    bởi Phạm Trung Kiên 30/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trong đoạn mạch mắc nối tiếp gồm hai bóng đèn Đ1 , Đ2 đang sáng.

  a) Biết I1 =0,6 A. Tìm I2

  b) Biết U toàn mạch bằng 18V ; U2 = 6V. Tìm U1 ?

    bởi Lê Nhi 02/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)Vì Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp nên
  I=I1=I2
  Mà I1=0.6A Suy ra:I=I1=I2=O.6A Vậy I2=0.6A
  b)Vì Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp nên
  U=U1+U2
  Mà U=18V; U2=6V Suy ra:U1=U-U2=18-6=12V Vậy U1=12V
  Nhớ chọn mình nha

    bởi Nguyen My Duyen 02/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 2 pin, 1 khoá K ( mở), 1 đèn, 1 Ampe kế, 1 vôn kế. Biểu điễn chiều dòng điện trong mạch điện

    bởi Thanh Truc 05/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Điện học lớp 7

    bởi Nguyễn Văn Khoa 05/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Sử dụng các cụm từ : dây tóc , đui , đốt nóng , làm lạnh , tác dụng nhiệt điền vào chỗ trống thích hợp cho trong khung dưới đây

  Đèn sáng là do ................ bóng đèn có dòng điện chạy qua được ..................... rồi phát sáng .

  Như vậy dòng điện có ................................................

    bởi Nguyễn Lệ Diễm 09/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đèn sáng là do Dây tóc bóng đèn có dòng điện chạy qua được Đốt nóng rồi phát sáng . Như vậy dòng điện có Tác dụng nhiệt

  Đúng ko Linh ?vui

    bởi Phạm Huyền Trang 09/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tên dụng cụ điện dc dùng

  Mục đích dùng dụng cụ hoạt động của dòng điện này dựa trên tái sử dụng sau đây của dòng điện

  bóng đèn tròn

  thắp sáng
  nồi cơm điện
  bếp điện có dây mayso
  chuông điện
  thiết bị mạ đồng cho các vật

    bởi Đan Nguyên 14/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tên dụng cụ được dùng Mục đích dụng cụ Hoạt động dựa trên tác dụng của dòng điện:
  Bóng đèn tròn thắp sáng tác dụng nhiệt
  Nồi cơm điện nấu cơm tác dụng nhiệt
  Bếp điện có dây nấu thức ăn tác dụng nhiệt
  Chuông điện báo giờ; báo hiệu tác dụng từ

  Thiệt bị mạ đồng cho các vật

  làm đẹp dụng cụ;..... tác dụng hóa học

    bởi Lại Thị Dung Dung 14/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • nêu ví dụ về tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng

    bởi Việt Long 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • VD:* Tác dụng nhiệt là:

  - Máy sấy tóc

  -Bàn là

  - Nồi cơm điện

  -Làm sáng dây tóc bóng đèn

  -Ấm điện

  - .....V....V...

  *T/d phát sáng là :

  -Làm sáng bóng đèn bút thử điện

  -Làm sáng bóng đèn điôt phát quang

  -Làm sáng đèn LED

  -...V...V....

    bởi Nguyen Quynh Giao 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • sử dụng điện để thắp sáng bóng đèn hãy cho biết bóng đèn sáng là do tác dụng gì của dòng điện

    bởi Trieu Tien 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Sử dụng bóng đèn để thắp sáng bóng đèn thì đó là tác dụng phát sáng của dòng điện

    bởi Cao Thị Quỳnh Chi 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hoạt động của các dung cụ được liệt kê ở bảng 21.1 dựa vào tác dụng gì của dòng điện

  sgk 175

    bởi Thuy Kim 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hoạt động của các dung cụ được liệt kê ở bảng 21.1 dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện.

    bởi Hoangg Ha 31/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Điền cụm từ thích hợp : cũng làm quay kim nam châm, cũng hút sắt, có tính chất giống như thanh nam châm, tác dụng từ, tác dụng nhiệt, dòng diện chạy qua vào chỗ trồng cho khunh dưới đây :

    bởi Thùy Nguyễn 06/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Cuộn dây có dòng điện chạy qua cũng làm quay kim nam châmcũng hút sắt như thanh nam châm. Vậy cuộn dây có dong điện chạy qua có tính chất giống như thanh nam châm. Như vậy dòng điện có tác dụng từ

  - Người ta gọi cuộn dây có tác dụng từ là nam châm điện

    bởi Ngọc Nguyễn Thị 06/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho mình hỏi

  Cho biết các dụng cụ điện sau đây khi hoạt động chịu tác dụng nào của dòng điện? Tác dụng nào có ích tác dụng nào vô ích: đèn huỳnh quang, máy giặt, huân chương vàng, bếp điện, máy châm cứu, chuông điện, cầu chì, cần cẩu nam châm điện. Hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

    bởi Nguyễn Lệ Diễm 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tác dụng nhiệt.

    bởi nguyễn thị linh 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dòng điện làm máy sấy tóc hoạt động có tác dụng...

  A. Nhiệt

  B. Từ

  C. Phát sáng

  D. Cả A và B đều đúng

  E. Cả A và B đều sai

    bởi Thùy Nguyễn 21/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dòng điện làm máy sấy tóc hoạt động có tác dụng...

  A. Nhiệt

  B. Từ

  C. Phát sáng

  D. Cả A và B đều đúng

  E. Cả A và B đều sai

    bởi Ngọc Nguyễn Thị 21/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đèn led hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện. khi đèn led phát sáng thì dòng điện chạy qua nó như thế nào

    bởi A La 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đèn LED hoạt động dựa vào tác dụng phát sáng của dòng điện

  Đèn LED chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định và khi đó đèn mới phát sáng

    bởi Nguyễn Phương Nhung 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Có 3 nguồn điện loại 12V, 6V, 3V và 2 bóng đèn cùng loại đều ghi 6V . hãy trình bày cách mắc hai đèn vào một trong ba nguồn trên sao cho cả hai đèn đều sáng bình thường.

    bởi hà trang 09/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cách 1: Mắc hai đèn song song với nhau và mắc vào nguồn điện 6 V: U=Uđ1 =Uđ2=6V.

  Cách 2: Mắc hai đèn nối tiếp với nhau và mắc vào 12V: U=Uđ1 +Uđ2 =6+6=12V.

    bởi phạm nguyệt 09/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • có ba bóng đèn điện giống nhau, khóa K,dây dẫn và nguồn điện gồm 2 pin mắc liên tiếp nhau em có thể lắp được những mạch điên như thế nào ? Xác định chiều dòng điện chạy trong mỗi mạch điện và cho biết các bóng đèn sẽ sáng hay tắt khi đóng mở các khóa K

  gợi ý: có 4 cách lắp

    bởi Bình Nguyen 18/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Có 4 cách lắp:

  bạn tự vẽ như trong SGk í

  Bóng đèn sẽ tắt khi đóng khóa k

  .....................bật......mở............

    bởi Huỳnh Phương Ngân 18/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1