ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22.12 trang 52 SBT Vật lý 7

Bài tập 22.12 trang 52 SBT Vật lý 7

Hãy ghép các dụng cụ cho ở cột bên phải phù hợp với mỗi dụng của dòng điện được nêu ở cột bên trái.

Tác dụng của dòng điện                               

1. Làm vật dẫn nóng lên đến nhiệt độ cao và phát sáng

2. Làm nóng chảy đoạn dây dẫn và ngắt mạch điện kịp thời

3. Khi đi qua theo một chiều nhất định thì đèn phát sáng

3. Làm nóng dây dẫn để tạo thành các nguồn tỏa nhiệt

Dụng cụ điện

a) Ấm điện, nồi cơm điện, cao và phát sáng bàn là

b) Bóng đèn dây tóc mạch điện kịp thời

c) LED thì đèn phát sáng

d) Bóng đèn bút thử điện nguồn tỏa nhiệt

e) Cầu chì 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

1-b              2-e            

3 -c           4 - a

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.12 trang 52 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1