AMBIENT
UREKA

Bài tập C7 trang 23 SGK Vật lý 6

Giải bài C8 tr 23 sách GK Lý lớp 6

Dùng các từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực (1)....... Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ (2)..........

b) Lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi dây, có chiều hướng về bên phải. Lực do đội bên trái tác dụng lên sợi dây có phương dọc theo sợi dây và có (3).... hướng về bên trái.

c) Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng (4)............. nhưng ngược (5).............., tác dụng vào cùng một vật.

- Phương 

- Chiều

- Cân bằng

- Đứng yên

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

(1) - cân bằng;                        (2) - đứng yên;

(3) - chiều;                                 (4) - phương;

(5) - chiều.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C7 trang 23 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF