ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6.10 trang 23 SBT Vật lý 6

Giải bài 6.10 tr 23 sách BT Lý lớp 6

Một người cầm hai đầu dây cao su rồi kéo căng ra. Gọi lực mà tay phải người đó tác dụng lên dây cao su là F1 ; lực mà dây cao su tác dụng vào tay phải người đó là F’1 ; lực mà tay trái người đó tác dụng vào dây cao su là F2 ; lực mà dây cao su tác dụng vào tay trái người đó là F’2. Hai lực nào là hai lực cân bằng ?

A. các lực F1 và F’1

B. các lực F2 và F’2

C. các lực F1 và F2

D. cả ba cặp lực kể trên 

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C

Vì các lực F1 và F2 là hai lực mạnh như nhau, cùng phương, ngược chiều và tác dụng vào cùng một vật.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.10 trang 23 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1