ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6.8 trang 23 SBT Vật lý 6

Giải bài 6.8 tr 23 sách BT Lý lớp 6

Công việc nào dưới đây không cần dùng đến lực ?

A. xách một xô nước

B. nâng một tấm gỗ

C. đẩy một chiếc xe

D. đọc một trang sách 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D

Vì đọc một trang sách thì không cần tác dụng đẩy, kéo của tay lên trang sách.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.8 trang 23 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1