ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6.2 trang 21 SBT Vật lý 6

Giải bài 6.2 tr 21 sách BT Lý lớp 6

Dùng các từ thích hợp như lực đẩy, lực kéo, lực hút, lực nén , lực uốn, lực nâng để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây :

a. Để nâng một tấm bê tông nặng từ mặt đất lên, cần cẩu đã phải tác dụng vào tấm bê tông một… (H 6.1a)

b. Trong khi cày, con trâu đã tác dụng lên cái cày một…

c. Con chim đậu vào một cành cây mềm, làm cho cành cây bị cong đi. Con chim đã tác dụng lên cành cây một….( H 6.1c)

d. Khi một lực sĩ bắt đầu ném một quả tạ, lực sĩ đã tác dụng lên quả tạ một… (H 6.1b)

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. lực nâng    b. lực kéo    

c. lực uốn    d. lực đẩy

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.2 trang 21 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1