ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6.6 trang 22 SBT Vật lý 6

Giải bài 6.6 tr 22 sách BT Lý lớp 6

Từ “lực” trong câu nào dưới đây chỉ sự kéo hoặc đẩy?

A. lực bất tòng tâm

B. lực lượng vũ trang cách mạng là vô địch

C. học lực của bạn Xuân rất tốt

D. bạn học sinh quá yếu, không đủ lực nâng nổi một đầu bàn học 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D

Vì trong đáp án D lực nâng một đầu bàn là chỉ lực kéo hoặc đẩy tác dụng lên bàn.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.6 trang 22 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1