ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6.4 trang 22 SBT Vật lý 6

Giải bài 6.4 tr 22 sách BT Lý lớp 6

Hãy mô tả một hiện tượng thực tế trong đó có hai lực cân bằng 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ví dụ hai lực cân bằng: Hai đội chơi kéo co, cùng kéo một sợi dây mà sợi dây vẫn đứng yên. Sợi dây chịu tác dụng của 2 lực cân bằng

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.4 trang 22 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1