MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Xét phản ứng phân hạch:

  \(_{0}^{1}\textrm{n}\) +  →  +  + 3 + ɣ

  Tính năng lượng toả ra khi phân hạch một hạt nhân \({}^{235}\textrm{U}\)

  Cho biết \({}^{235}\textrm{U} = 234,99332 u\)    ; \({}^{139}\textrm{I} =138,89700 u\)  và    \({}^{94}\textrm{Y} = 93,89014 u\)

  • A.  475,92309 MeV
  • B.  375,92309 MeV
  • C.  275,92309 MeV
  • D.  175,92309 MeV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   +  →  +  + 3 + ɣ

  1,00866 u + 234,99332u – 138,897u – 93,89014u – 3.1,00866u = 0,18886u

  Suy ra  0,18886.931,5 = 175,92309 MeV

  ⇒ Chọn đáp án D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA