AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1kg \({}^{235}\textrm{U}\). Cho rằng mỗi phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV.

  • A. 6,21.1013  J.
  • B. 7,21.1013  J.
  • C. 8,21.1013  J.
  • D. 9,21.1013  J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: 

  Số hạt nhân  trong 1kg  là:

   =   = 2,5617.1024.

  Năng lượng tỏa ra bởi phân hạch 1kg  bằng :

   \(175,92309.2,5617.10^{24}MeV = 450,628.10^{24}MeV =450,628.10^{24}.1,6.10^{-13}J= 7,21.10^{13}J\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>