ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong phản ứng sau đây :  \(_{0}^{1}\textrm{n}+_{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{42}^{95}\textrm{Mo}+ _{57}^{139}\textrm{La}+2X+7\beta ^{-}\)

  Hạt X là ?

  • A. Electron 
  • B. Proton                      
  • C. Hêli
  • D. Nơtron

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta phải xác định được điện tích và số khối của các tia và hạt còn lại trong phản ứng : \(_{0}^{1}\textrm{n}\); \(\beta ^-\)

  Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số khối ta được : 2 hạt X có             

  2Z = 0+92 – 42 – 57 – 7.(-1) = 0

  2A = 1 + 235 – 95 – 139 – 7.0 = 2 .

   Vậy suy ra X có Z = 0 và A = 1. Đó là hạt nơtron \(_{0}^{1}\textrm{n}\) .      

  →  Chọn đáp án : D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3838

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON