AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong phản ứng sau đây :  \(_{0}^{1}\textrm{n}+_{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{42}^{95}\textrm{Mo}+ _{57}^{139}\textrm{La}+2X+7\beta ^{-}\)

  Hạt X là ?

  • A. Electron 
  • B. Proton                      
  • C. Hêli
  • D. Nơtron

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta phải xác định được điện tích và số khối của các tia và hạt còn lại trong phản ứng : \(_{0}^{1}\textrm{n}\); \(\beta ^-\)

  Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số khối ta được : 2 hạt X có             

  2Z = 0+92 – 42 – 57 – 7.(-1) = 0

  2A = 1 + 235 – 95 – 139 – 7.0 = 2 .

   Vậy suy ra X có Z = 0 và A = 1. Đó là hạt nơtron \(_{0}^{1}\textrm{n}\) .      

  →  Chọn đáp án : D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>