YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong phản ứng sau đây :  \(_{0}^{1}\textrm{n}+_{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{42}^{95}\textrm{Mo}+ _{57}^{139}\textrm{La}+2X+7\beta ^{-}\)

  Hạt X là ?

  • A. Electron 
  • B. Proton                      
  • C. Hêli
  • D. Nơtron

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta phải xác định được điện tích và số khối của các tia và hạt còn lại trong phản ứng : \(_{0}^{1}\textrm{n}\); \(\beta ^-\)

  Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số khối ta được : 2 hạt X có             

  2Z = 0+92 – 42 – 57 – 7.(-1) = 0

  2A = 1 + 235 – 95 – 139 – 7.0 = 2 .

   Vậy suy ra X có Z = 0 và A = 1. Đó là hạt nơtron \(_{0}^{1}\textrm{n}\) .      

  →  Chọn đáp án : D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3838

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF