AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong hiện tượng tán sắc ánh sáng trắng qua lăng kính, tia đỏ bị lệch ít hơn tia tím là vì : 

  • A. Tốc độ ánh sáng đỏ nhỏ hơn tốc độ ánh sáng tím khi truyền qua thủy tinh
  • B. Tần số ánh sáng đỏ lớn hơn tần số ánh sáng tím
  • C. Chiết suất của thủy tình đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn đối với ánh sáng tím
  • D. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính tỉ lệ thuận với chiết suất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>