AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì 

  • A. Bước sóng thay đổi nhưng tần số không đổi
  • B. Bước sóng và tần số đều thay đổi
  • C. Bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi
  • D. Bước sóng và tần số đều thay đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>