YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bước sóng của ánh sáng đỏ trong không khí là 0,64 \(\mu m\). Xác định bước sóng của ánh sáng đó trong nước biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là \(\frac{4}{3}\).

  • A. \(0,48\mu m\)
  • B. \(0,96\mu m\)
  • C. \(0,24\mu m\)
  • D. \(0,12\mu m\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(\lambda '=\frac{v}{f}=\frac{c}{nf}=\frac{\lambda }{n}=0,48\mu m\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA