AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc có bước sóng trong chân không là \(\lambda =0,6\mu m\).  Tính tốc độ và bước sóng của ánh sáng đó khi truyền trong thủy tinh có chiết suất n = 1,5. 

   

  • A. \(v=4.10^8m/s\)  và  \(\lambda' =0,4\mu m\)
  • B. \(v=2.10^8m/s\)  và  \(\lambda' =0,1\mu m\)
  • C. \(v=2.10^8m/s\)  và  \(\lambda' =0,2\mu m\)
  • D. \(v=2.10^8m/s\)  và  \(\lambda' =0,4\mu m\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  \(f=\frac{c}{\lambda }=5.10^{14}Hz\)

  → \(v=\frac{c}{n}=2.10^8m/s\)

  → \(\lambda'=\frac{v}{f}=\frac{\lambda }{n}=0,4\mu m\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>