• Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
  • B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
  • C. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
  • D. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC