AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiếu một tia sáng gồm hai thành phần đỏ và tím từ không khí (chiết suất coi như bằng 1 đối với mọi ánh sáng) vào mặt phẳng của một khối thủy tinh với góc tới 600. Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ là 1,51; đối với ánh sáng tím là 1,56. Tính góc lệch của hai tia khúc xạ trong thủy tinh.

   

  • A. \(1,3^{o}\)
  • B. \(0,8^{o}\)
  • C. \(0,5^{o}\)
  • D. \(1,89^{o}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 

  \(sinr_d=\frac{sini}{n_d}=0,574=sin35^{o}\)

  \(sinr_t=\frac{sini}{n_t}=0,555=sin33,7^{o}\)

  → \(\Delta r=r_d-r_t=1,3^{o}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA