ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là đại lượng: 

  • A. Không đổi, cùng một giá trị như nhau đối với mọi ánh sáng đơn sắc
  • B. Thay đổi, có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng đỏ và nhỏ nhất đối với ánh sáng tím
  • C. Thay đổi, có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng tím và nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ
  • D. Thay đổi, có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng màu lục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42537

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON