YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 169 SGK Vật lý 12

Giải bài 1 tr 169 sách GK Lý lớp 12

Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-đơ-pho ở điểm nào?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

So sánh sự khác nhau giữa Mẫu nguyên tử Bo với mẫu nguyên tử Rơ-đơ-pho.

  • Mẫu nguyên tử Bo vẫn dùng mô hình hành tinh nguyên tử của Rơ-đơ-pho, nhưng trong mẫu nguyên tử này những quy luật đặc biệt được ông nêu dưới dạng hai tiên đề, là Tiên đề về các trạng thái dừng và Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử .

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 169 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • trần ngọc

    Theo mẫu nguyên tử Bo, khi electron của tử Hidro ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử được xác định bởi công thức E =-13,6/n2 ev (n=1,2,3, ...). Nếu một đám nguyên tử hidro hấp thụ được photon có năng lượng 2,55 eV thì có thể phát ra bức xạ có bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt là lamda 1 và lamda2 . Ti số lamda 1 và 2 là

    Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1