YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 25 SGK Vật lý 11

Giải bài 4 tr 25 sách GK Lý lớp 11

Cho điện tích thử q di chuyển trong một điện trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN và NP. Biết rằng lực điện sinh công dương và MN dài hơn NP. Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện ?

A. \(\small A_{MN} > A_{NP}\).

B. \(\small A_{MN} < A_{NP}\).

c. \(\small A_{MN} = A_{NP}\).

D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

  • Công của lực điện  \( A{\rm{ }} = {\rm{ }}Fscos\alpha \) , tuy MN dài hơn NP nghĩa là s1 > s2, nhưng nếu với góc \(\alpha \) khác nhau thì có thể xảy ra  AMN > ANPAMN < ANP, AMN = ANP.

 

⇒ Vậy chọn đáp án D.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 25 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON