RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 25 SGK Vật lý 11

Giải bài 4 tr 25 sách GK Lý lớp 11

Cho điện tích thử q di chuyển trong một điện trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN và NP. Biết rằng lực điện sinh công dương và MN dài hơn NP. Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện ?

A. \(\small A_{MN} > A_{NP}\).

B. \(\small A_{MN} < A_{NP}\).

c. \(\small A_{MN} = A_{NP}\).

D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 
 • Công của lực điện  \( A{\rm{ }} = {\rm{ }}Fscos\alpha \) , tuy MN dài hơn NP nghĩa là s1 > s2, nhưng nếu với góc \(\alpha \) khác nhau thì có thể xảy ra  AMN > ANPAMN < ANP, AMN = ANP.

 

⇒ Vậy chọn đáp án D.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 25 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu hảo

  Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường là UMN=80V.

  a. Tính công của lực điện làm di chuyển một êlectron từ M đến N.

  b. Tính công cần thiết để di chuyển êlectron từ M đến N.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Chí Thiện

  Tính lực tương tác điện, lực hấp dẫn giữa electron và hạt nhân trong nguyên tử Hydro, biết khoảng cách giữa chúng là 5*10^-9m, khối lượng hạt nhân bằng 1836 lần khối lượng electron?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1