ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 23 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 23 SGK Vật lý 11 nâng cao

Một quả cầu khối lượng 4,5.10-3 kg treo vào một sợi dây dài 1m. Quả cầu nằm giữa hai tấm kim loại song song, thẳng đứng như hình 4.5. Hai tấm cách nhau 4cm. Đặt một hiệu điện thế 750 V vào hai tấm đó thì quả cầu lệch ra khỏi vị trí ban đầu 1cm. Tính điện tích của quả cầu. Lấy g = 10 m/s2

Giải bài tập bài 4 SGK Vật lí 11 Nâng cao 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Quả cầu đứng yên, ta có sự cân bằng giữa các lực căng dây \(\vec T\) , trọng lực \(\vec P\) và lực điện \(\vec F\)

Giải bài tập bài 4 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Ta có:

\(\begin{array}{l} \vec P\: + \vec F\: + \:\vec T = 0\:\:\\ \tan \alpha = \frac{F}{P} = \frac{{qE}}{{mg}} = \frac{{qU}}{{mgd}} \end{array}\)

Với góc \(\alpha \) nhỏ  \( \Rightarrow \tan \alpha  \approx \alpha  \approx \frac{s}{l}\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \frac{s}{l} = \frac{{qU}}{{mgd}}\\ \Rightarrow q = \frac{{mgds}}{{Ul}} \end{array}\)

Thay số:  \(|q| = \frac{{4,{{5.10}^{ - 3}}{{.10.4.10}^{ - 2}}{{.10}^{ - 2}}}}{{750.1}} = 2,{4.10^{ - 8}}(C)\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 23 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu trang

  Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một tụ điện tích điểm là -32.10-19 J. Điện tích của electron là –e = -1,6.10-19 C. Điện thế tại điểm M bằng bao nhiêu ? 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Thanh Truc

  Cho em hỏi bài này tính thế nào ạ ?

  Xác định thế năng của điện tích q1 = 2.10-8 C trong điện trường điện tích q2 = -16.10-8 C. Hai điện tích cách nhau 20 cm trong không khí. Lấy gốc thế năng ở vô cực. 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1