YOMEDIA
UREKA

Bài tập 8 trang 23 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 23 SGK Vật lý 11 nâng cao

Một quả cầu khối lượng 4,5.10-3 kg treo vào một sợi dây dài 1m. Quả cầu nằm giữa hai tấm kim loại song song, thẳng đứng như hình 4.5. Hai tấm cách nhau 4cm. Đặt một hiệu điện thế 750 V vào hai tấm đó thì quả cầu lệch ra khỏi vị trí ban đầu 1cm. Tính điện tích của quả cầu. Lấy g = 10 m/s2

Giải bài tập bài 4 SGK Vật lí 11 Nâng cao 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Quả cầu đứng yên, ta có sự cân bằng giữa các lực căng dây \(\vec T\) , trọng lực \(\vec P\) và lực điện \(\vec F\)

Giải bài tập bài 4 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Ta có:

\(\begin{array}{l} \vec P\: + \vec F\: + \:\vec T = 0\:\:\\ \tan \alpha = \frac{F}{P} = \frac{{qE}}{{mg}} = \frac{{qU}}{{mgd}} \end{array}\)

Với góc \(\alpha \) nhỏ  \( \Rightarrow \tan \alpha  \approx \alpha  \approx \frac{s}{l}\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \frac{s}{l} = \frac{{qU}}{{mgd}}\\ \Rightarrow q = \frac{{mgds}}{{Ul}} \end{array}\)

Thay số:  \(|q| = \frac{{4,{{5.10}^{ - 3}}{{.10.4.10}^{ - 2}}{{.10}^{ - 2}}}}{{750.1}} = 2,{4.10^{ - 8}}(C)\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 23 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF