YOMEDIA
UREKA

Bài tập 7 trang 23 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 23 SGK Vật lý 11 nâng cao

Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10-15 kg nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang và nhiễm điện trái dấu. Điện tích của quả cầu đó bằng 4,8.10-18 C. Hai tấm kim loại cách nhau 2cm. Hãy tính hiệu điện thế đặt vào hai tấm đó. Lấy g = 10 m/s2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải bài tập bài 4 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Khi quả cầu nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại thì trọng lực tác dụng lên quả cầu cân bằng với lực điện.

\(\begin{array}{l} \vec P + \vec F = 0 \Rightarrow P = F\\ \Rightarrow mg = qE\\ \Rightarrow mg = q\frac{U}{d}\\ \Rightarrow U = \frac{{mgd}}{q} = \frac{{3,{{06.10}^{ - 15}}{{.10.2.10}^{ - 2}}}}{{4,{{8.10}^{ - 18}}}} = 127,5(V) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 23 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF