YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 25 SGK Vật lý 11

Giải bài 7 tr 25 sách GK Lý lớp 11

Một electron được thả không vận tốc ban đầu ở sát bàn âm, trong điện trường đều ở giữa hai bàn kim loại phẳng, điện tích trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 1000V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính động năng của electron khi nó đến đập vào bản dương.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng bài xác định động năng của một electron được thả không vận tốc ban đầu ở sát bàn âm khi nó đến đập vào bản dương.

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

    • Bước 1: Xác định điện trường giữa hai bản

    • Bước 2: Công của lực điện bằng độ tăng động năng của electron : \({W_d}-{\rm{ }}0{\rm{ }} = {\rm{ }}q{E_{d}}\)

    • Bước 3: Tính động năng của electron khi nó đập đến bản dương

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau: 

  • Ta có: 

  • Electron bị bản âm đẩy và bản dương hút nên bay từ bản âm về bản dương và lực điện sinh công dương.

  • Điện trường giữa hai bản là điện trường đều E = 1000 V/m. Công của lực điện bằng độ tăng động năng của electron :

                            \({W_d}-{\rm{ }}0{\rm{ }} = {\rm{ }}q{E_{d}} = {\rm{ }} - 1,{6.10^{ - 19}}.1000.( - {1.10^{ - 2}})\)

                           \({W_d} = {\rm{ }}1,{6.10^{ - 18}}J.\)

Động năng của electron khi nó đập đến bản dương là  \({W_d} = {\rm{ }}1,{6.10^{ - 18}}J.\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 25 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON