YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 23 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 23 SGK Vật lý 11 nâng cao

Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 100 V/m. Vận tốc ban đầu của electron bằng 300 km/s. Hỏi electron chuyển động được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không? Cho biết khối lượng electron m = 9,1.10-31 kg. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải bài tập bài 4 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Lực điện trường tác dụng lên êlectron \(\vec F\) ngược hướng \(\vec E\) đóng vai trò lực cản.

Ta có:  

\(\begin{array}{l} \vec F = m\vec a \Leftrightarrow - qE = ma\\ \Rightarrow a = \frac{{ - qE}}{m}\\ V - {V_o}^2 = 2aS \end{array}\)

Thay số:

\(\begin{array}{l} 0 - {V_0}^2 = 2aS\\ \Rightarrow S = - \frac{{{V_0}^2}}{{2a}} = \frac{{m{V_0}^2}}{{2qE}}\\ S = \frac{{9,{{1.10}^{ - 31}}.{{({{3.10}^5})}^2}}}{{2.1,{{6.10}^{ - 19}}.100}} = 0,0026(m) \end{array}\)

Vậy 2,(mm)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 23 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF