ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 23 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 23 SGK Vật lý 11 nâng cao

Một điện tích q chuyển động từ điểm M đến điểm N, từ điểm N đến điểm P như trên hình 4.4 thì công của lực điện trong mỗi trường hợp bằng bao nhiêu ? Giải thích?

Giải bài tập bài 4 SGK Vật lí 11 Nâng cao 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta chia quãng đường MN làm 2 phần MA và AN bằng nhau

→ Công của lực điện trường trong mỗi đoạn có độ lớn bằng nhau và trái dấu nên công tổng cộng từ M đến N bằng 0

\({A_{MN}} = q.E.\overline {MM'}  + q.E.\overline {M'M}  = 0\)

Tương tự cho quãng đường \(NP \Rightarrow {A_{NP}} = 0\)

 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 23 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1