YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.4 trang 9 SBT Vật lý 11

Bài tập 4.4 trang 9 SBT Vật lý 11

Một êlectron (-e = -1,6.10-19 C) bay từ bản dương sang bản âm trong điện trường đều của một tụ điện phẳng, theo một đường thẳng MN dài 2 cm, có phương làm với phương đường sức điện một góc 600. Biết cường độ điện trường trong tụ điện là 1 000 V/m. Công của lực điện trong dịch chuyển này là bao nhiêu ?

A. +2.77.10-18 J.                                   

B. -2.77.1018 J.

C. +1.6.10-18 J.                                     

D. -1,6.10-18 J. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

Công của lực điện trong dịch chuyển là -1,6.10-18 J. 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.4 trang 9 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF