ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 22 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 22 SGK Vật lý 11 nâng cao

Chọn phương án đúng:

Cho ba điểm M, N, P trong một điện trường đều. MN = 1 cm, NP = 3 cm; UMN=1V; UMP=2V. Gọi cường độ điện trường tại M, N, P là EM, EN, EP

A. \({E_N} > {E_M}\)

B. \({E_P} = 2{E_N}\)

C. \({E_P} = 3{E_N}\)

D. \({E_P} = {E_N}\) 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Trong điện trường đều, cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau.

\( \Rightarrow {E_M} = {E_P} = {E_N}\)

Chọn đáp án D.

 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 22 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1