YOMEDIA
UREKA

Bài tập 5 trang 25 SGK Vật lý 11

Giải bài 5 tr 25 sách GK Lý lớp 11

Một electron di chuyển được đoạn đường 1 cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của một lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây ?

A. \(\small -1,6.10^{-16} J\).

B. \(\small +1,6.10^{-16} J\).

C. \(\small -1,6.10^{-18} J.\)

D. \(\small +1,6.10^{-18} J.\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Nhận định và phương pháp: 

Bài 5 là dạng bài xác định công của lực điện của một electron di chuyển trong một điện trường đều có cường độ điện trường cho trước.

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

    • Bước 1: Áp dụng công thức \(A{\rm{ }} = {\rm{ }}{q_e}.E.d.cos\alpha \)

    • Bước 2: Thay số và tính toán

    • Bước 3: Chọn phương án đúng

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 5 như sau:

  • Dưới tác dụng của lực điện êlectron di chuyển ngược chiều điện trường (tức ngược chiều đường sức điện)

  • Ta có: \(A{\rm{ }} = {\rm{ }}{q_e}.E.d.cos\alpha \)

  • Với \(\alpha \) = góc \(\left( {\overrightarrow E ,\overrightarrow d } \right) = {180^o}\)

\(\begin{array}{l}
 = 1,{6.10^{ - 19}}.1000.0,01.\cos {180^o}\\
 = 1,{6.10^{ - 18}}J
\end{array}\)

⇒ Đáp án D.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 25 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON