YOMEDIA
ZUNIA12

Hai điện tích điểm \({q_1} = {2.10^{ - 8}}C;{q_2} = - {1,8.10^{ - 7}}C\) đặt tại hai điểm cố định cách nhau 12 cm trong chân không.

Đặt điện tích điểm q3 tại một vị trí sao cho hệ ba điện tích đứng cân bằng. Giá trị của q3

A. \( - {4,5.10^{ - 8}}C\).      

B. \({45.10^{ - 8}}C\).    

C. \( - {45.10^{ - 8}}C\). 

D. \({4,5.10^{ - 8}}C\).

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Đáp án A

  Đề q3 nằm cân bằng thì điện tích q3 phải nằm trên đường thẳng nối q1q2 và nằm ngoài ngoài đoạn thẳng q1q2.

  Để q3 cân bằng thì q3 phải nằm gần q1 hơn.

  Điều kiện đề q3 cân bằng là 

  \({F_{13}} = {F_{23}} \Rightarrow \frac{{k\left| {{q_1}{q_3}} \right|}}{{C{A^2}}} = \frac{{k\left| {{q_2}{q_3}} \right|}}{{C{B^2}}} \Rightarrow \frac{{{r_1}}}{{{r_2}}} = \sqrt {\left| {\frac{{{q_1}}}{{{q_2}}}} \right|}  = \frac{1}{3}\)

  Đề q1 nằm cân bằng thì   

   \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow \frac{{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{A{B^2}}} = \frac{{k\left| {{q_1}{q_3}} \right|}}{{C{A^2}}}\\
   \Rightarrow \left| {{q_3}} \right| = {\left( {\frac{{CA}}{{AB}}} \right)^2}.\left| {{q_2}} \right| = {\left( {\frac{6}{{12}}} \right)^2}.\left| { - {{1,8.10}^{ - 7}}} \right| = {45.10^{ - 9}}C
  \end{array}\)

  Như vậy ta có \( - {4,5.10^{ - 8}}C\). 

    bởi Nhat nheo 03/03/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON