YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 165 SGK Vật lý 10

Giải bài 4 tr 165 sách GK Lý lớp 10

Hãy ghép các quá trình ghi bên trái với các phương trình tương ứng ghi bên phải.

1. Quá trình đẳng nhiệt                              a) =

2. Quá trình đẳng tích                                b) =

3. Quá trình đẳng áp                                 c) \(p_1V_1 = p_2V_2\)

4. Quá trình bất kì                                       d) =

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 4

1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d.

  • Quá trình đẳng nhiệt   : \(p_1V_1 = p_2V_2\)

  • Quá trình đẳng tích    :  = 

  • Quá trình đẳng áp     :  = 

  • Quá trình bất kì         :   = 

 

 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 165 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON