YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 237 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 237 SGK Vật lý 10 nâng cao

Khí chứa trong một bình dung tích 3 l, áp suất 200kPa, nhiệt độ 16oC và có khối lượng 11g. Tính khối lượng mol của khí ấy. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l} V = 3l = {3.10^{ - 3}}({m^3});\\ p = 200(kPa) = {200.10^3}(Pa)\\ T = 16 + 273 = 289(K) \end{array}\)

Khối lượng mol của khí: 

\(\begin{array}{l} \mu = \frac{{mRT}}{{pV}} = \frac{{11.8,31.289}}{{{{200.10}^3}{{.3.10}^{ - 3}}}} \approx 44;\\ \left[ {{\mu _{C{O_2}}} = 44g} \right] \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 237 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF