YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 165 SGK Vật lý 10

Giải bài 2 tr 165 sách GK Lý lớp 10

Lập phương trình trạng thái của khí lý tưởng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 2

  • Phương trình xác định mối liên hệ giữa ba thông số trạng thái của chất khí gọi là phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

  • Xét một lượng khí chuyển từ trạng thái 1 \(({p_1},{\rm{ }}{V_1},{\rm{ }}{T_1})\) sang trạng thái 2 \(({p_2},{\rm{ }}{V_2},{\rm{ }}{T_2})\) qua trạng thái trung gian 1’ \((p,{\rm{ }}{V_2},{\rm{ }}{T_1})\)  :

  • Quá trình đi từ 1 → 1’: đẳng nhiệt

    \({p_1}{V_{1}} = p.{V_2}\)        (1)

  • Quá trình đi từ 1’ → 2 : đẳng tích

    \(\frac{{p'}}{{{T_1}}} = \frac{{{p_2}}}{{{T_2}}}\)          (2)

  1. Từ (2) \( \to P'\) rồi thế vào    (1)

  • Ta có : \(\frac{{{P_1}{V_1}}}{{{T_1}}} = \frac{{{P_2}{V_2}}}{{{T_2}}}\) hay \(\frac{{p.V}}{T} = \) = hằng số

Đây là phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 2 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 165 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON