YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 233 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 233 SGK Vật lý 10 nâng cao

Nén 10l khí ở nhiệt độ 27℃ để cho thể tích của nó chỉ còn 4l, vì nén nhanh khí bị nóng lên đến 60℃. Hỏi áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần? (có thể đối chiếu với bài tập 3 ở bài định luật Boilo-Mariot) 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trạng thái 1: 

\(\begin{array}{l} {V_1} = 10l\\ {T_1} = 27 + 273 = 300(K);\\ {p_1} = ? \end{array}\)

Trạng thái 2:

\(\begin{array}{l} {V_2} = 4l;\\ {T_2} = 60 + 273 = 333(K);\\ {p_2} = ? \end{array}\)

Phương trình trạng thái :

\(\begin{array}{l} \frac{{{p_1}.{V_1}}}{{{T_1}}} = \frac{{{p_2}.{V_2}}}{{{T_2}}}\\ \Rightarrow \frac{{{p_2}}}{{{p_1}}} = \frac{{{V_1}}}{{{V_2}}}.\frac{{{T_2}}}{{{T_1}}} = \frac{{10}}{4}.\frac{{333}}{{300}} \approx 2,78 \end{array}\)

Vậy, áp suất tăng 2,78 lần .

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 233 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF