YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 166 SGK Vật lý 10

Giải bài 7 tr 166 sách GK Lý lớp 10

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 40 cm3 khí hiđrô ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 270C. Tính thể thích của lượng khí trên ở nhiệt độ 270C. Tính thể tích của lượng khí trên ở điều kiện chuẩn (áp suất 760mmHg và nhiệt độ 00C ).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 7

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng bài yêu cầu tính thể tích của một lượng khí  ở điều kiện chuẩn .

  • Ta tiến hành giải như sau:

    • Bước 1: Xác định các thông số ứng với từng trạng thái.

    • Bước 2: Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng:   = 

    • Bước 3: Thay số tính toán để tìm \(V_0\)

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau:

Trạng thái 1:

           p1 = 750 mmHg

           T1 = 300 K

           V1 = 40 cm3

Trạng thái 2 :

           P0 = 760 mmHg

           T0 = 273 K

            V0 = ?

  • Phương trình trạng thái :

=

=> V0 = .

V0= = 36 cm3

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 166 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON