YOMEDIA
UREKA

Một vận động viên leo núi cần hít vào 2g không khí ở điều kiện tiêu chuẩn trong mỗi nhịp thở .Hỏi khi ở trên núi cao, tại đó không khí có áp suất là 79,8kPa và nhiệt độ \(-13^0\)C thì thể tích không khí mà người ấy phải hít vào trong mỗi nhịp thở bằng bao nhiêu ? Biết rằng khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/\(m^3\) và giả sử khối lượng không khí hít vào trong mỗi nhịp thở luôn luôn như nhau.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 2g không khí ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là:\({{0,002} \over {1,29}} \approx 1,{55.10^{ - 3}}{m^3}=1,55l.\)

  Số mol không khí người đó hít vào là:

  \(n = \dfrac{V}{{22,4}} = \dfrac{{1,55}}{{22,4}} = 0,0692\left( {mol} \right)\)

  Áp dụng công thức: \(pV=nRT\)

  \( \Rightarrow V = \frac{{nRT}}{p} = \frac{{0,0692.\frac{{22,4}}{{273}}.260}}{{79800}} = 1,85l\)

    bởi Hoang Vu 04/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON