YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 166 SGK Vật lý 10

Giải bài 8 tr 166 sách GK Lý lớp 10

Tính khối lượng riêng của không khí ở đỉnh núi Phăng-xi-păng cao 3 140 m. Biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10 m thì áp suất khí quyển giàm 1 mmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là 20C. Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 00C) là 1,29 kg/m3 .

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 8

Nhận định và phương pháp: 

Bài 8 là dạng bài yêu cầu tính khối lượng riêng của không khí.

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Xác định các thông số ứng với từng trạng thái.

  • Bước 2: Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng: \(\frac{{{p_0}{V_0}}}{{{T_0}}} = \frac{{pV}}{T}\)

  • Bước 3: Thay số tính toán để tìm D

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau:

 • Trạng thái 1:

p1 = (760 – 314) mmHg

T1 = 273 + 2 = 275 K

V1 =

 • Trạng thái 2:

\(p_0 = 760 mmHg\)

\(T_0 = 273 K\)

V =

 • Phương trình trạng thái:

\(\frac{{{p_0}{V_0}}}{{{T_0}}} = \frac{{pV}}{T} \Rightarrow \frac{{{V_0}}}{V} = \frac{P}{{{P_0}}}.\frac{{{T_0}}}{T} = 0,583\)

Mà \({V_0} = \frac{m}{{{D_0}}};V = \frac{m}{D} \Rightarrow \frac{{{V_0}}}{V} = \frac{D}{{{D_0}}} = 0,583\)

\( \Rightarrow D = 0,583.1,29 = 0,75kg/{m^3}\)

 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 8 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 166 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON