YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 165 SGK Vật lý 10

Giải bài 3 tr 165 sách GK Lý lớp 10

Viết biểu thức của sự nở đẳng áp của chất khí.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 3

Hệ thức của sự nở đẳng áp của chất khí:

\(P_1=P_2\Rightarrow \frac{V_1}{T_1}=\frac{V_2}{T_2} \ hay \ \frac{V}{T} =\) hằng số

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 165 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON