Khối lượng riêng của sắt ở 800 độ C có bằng bao nhiêu ?

bởi hai trieu 30/03/2019

Khối lượng riêng của sắt ở 800 độ C có bằng bao nhiêu ? Biết khối lượng riêng của nó ở 0 độ C là 7, 800 . 103 kg / m3

 

Câu trả lời (1)

 • Ta có : D = \(\frac{m}{V}\)→ V = \(\frac{m}{D}\) ;

               V1 = V0 ( 1 + B\(\triangle\)t )

  \(\frac{m}{D_1}=\frac{m}{D_2}\left(1+B\triangle t\right)\)→ D1 = \(\frac{D_0}{\left(1+B\triangle t\right)}\)= \(\frac{7,8.10^3}{\left(1+3.12.10^{-6}.800\right)}\)= 7,581.103 kg /m3

  → Chon B

  bởi Tu Anh Hua 31/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan